BESTÄMMA HUR LÅNG TID DITT TRÄNINGSPASS SKA TA: AVGÖRANDE FAKTORER

Det är svårt att fastställa en optimal tidslängd för ett fitnesspass, då det är individuellt, och avgörs av följande fem faktorer.

Läs hela artikeln